więcej

PREZYDENT 2020 Głosowanie korespondencyjne

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II

w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym także wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Głosować korespondencyjnie można również za granicą. Głosowania za granicą nie przeprowadza się w państwach, na terytorium których nie ma możliwości organizacyjnych, technicznych lub prawnych do przeprowadzenia wyborów w takiej formie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.

Wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiar głosowania korespondencyjnego zgłasza do urzędu gminy najpóźniej do 23 czerwca 2020 r.

 

Natomiast wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 26 czerwca 2020 r.

UWAGA!

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego - 2 - głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem. W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu:

1) komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy (w przypadku głosowania w kraju) najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.

2) konsulowi (w przypadku głosowania za granicą) najpóźniej do dnia 29 czerwca 2020 r.

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.

Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy – zgłoszenie, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, może zawierać deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a oraz może zażądać dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany
na zgłoszeniu.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa

Załącznik nr 1 do Informacji 1-51-20. - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU

Załącznik nr 2 do Informacji 1-51-20 - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ZA GRANICĄ

 

Komisarz Wyborczy

we Wrocławiu I

Marcin Sosiński

Komisarz Wyborczy

we Wrocławiu II

Paulina Dobrosz-Dzierżanowska

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  04-06-2020 10:50

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  04-06-2020 11:15

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

 • Data modyfikacji

  05-06-2020 10:58

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

 • Data modyfikacji

  08-06-2020 10:31

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

 • Data modyfikacji

  30-06-2020 9:08

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

 • Data modyfikacji

  30-06-2020 9:08

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

 • Data modyfikacji

  30-06-2020 10:03

  Wprowadził:

  Marek Sieraczek

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij