• Zbędne i zużyte składniki majątkowe
  Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
 • Nabór na stanowisko pracy: Referent
  Nabór ponowny na stanowisko pracy: Księgowy
 • Nabór na stanowisko pracy: Księgowy
  Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego
 • Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Nabór na stanowisko pracy: Radca
  Nabór ponowny na stanowisko pracy: Radca