• Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
  Nabór na stanowisko pracy: Referent
 • Nabór ponowny na stanowisko pracy: Księgowy
  Nabór na stanowisko pracy: Księgowy
 • Informacja z dnia 13 września 2019 r. o możliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących pełnienia funkcji urzędnika wyborczego
  Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego
 • Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Nabór na stanowisko pracy: Radca
  Nabór ponowny na stanowisko pracy: Radca