• Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych - 2020 r.
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych we Wrocławiu w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  • Podział gmin na obwody głosowania
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych we Wrocławiu w sprawie podziału gmin na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  • Podział gmin, powiatów, województwa na okręgi wyborcze dla wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz sejmiku województwa zarządzonych na 21 października 2018 r.
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych we Wrocławiu w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  • Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych - 2019 r.