• Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 17 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału powiatu trzebnickiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 1 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego