• Nabór ponowny na stanowisko pracy: Radca
    Nabór na stanowisko pracy: Radca
  • Urzędnicy wyborczy powołani na obszarze działania Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II
    Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 4 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
  • Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 4 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
    Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego