AKTUALNOŚCI

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 4 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • Znajdź swój lokal wyborczy we Wrocławiu
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych we Wrocławiu z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 26 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wyborach do rad powiatów
 • Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 26 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów
 • Informacje o losowaniach oraz możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
 • Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II o terminie, miejscu i sposobie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II (stan na 27 września 2018 r.)
 • Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • Zgłaszanie kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta

WYDARZENIA

 • Wyniki II etapu II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory" w województwie dolnośląskim
 • Wyniki I etapu (szkolnego) II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Delegatura KBW we Wrocławiu
 • I etap konkursu „Wybieram wybory”
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur

Czas do otwarcia lokali wyborczych

Wybory w dniu 21 października 2018 r.

66 dni
18 godzin 10 minut 42 sekund

Godziny otwarcia lokali: 7:00 - 21:00