AKTUALNOŚCI

 • Postępowanie poniżej 30 000 Euro na dostawę i montaż wyposażenia meblowego
 • Nabór na wolne stanowisko pracy: Radca
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 7 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wisznia Mała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich, zarządzonych na dzień 11 marca 2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 23 maja 2018 r. o zmianie postanowienia w sprawie podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 17 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 16 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Kondratowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

WYDARZENIA

 • Wyniki II etapu II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory" w województwie dolnośląskim
 • Wyniki I etapu (szkolnego) II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Delegatura KBW we Wrocławiu
 • I etap konkursu „Wybieram wybory”
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur