AKTUALNOŚCI

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 17 stycznia 2017 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Miliczu w okręgu wyborczym nr 4 zarządzone na dzień 26 marca 2017 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 27 grudnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 20 grudnia 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej
 • Wybory uzupełniające do Rady Miasta Oleśnicy w okręgu wyborczym nr 18 zarządzone na dzień 29 stycznia 2017 r.
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 6 września 2016 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych - wybory uzupełniające do Rady Miasta Oleśnicy oraz do Rady Miejskiej w Sycowie - 29 maja 2016 r.

WYDARZENIA

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur