• Postanowienia Komisarzy Wyborczych we Wrocławiu z 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych we Wrocławiu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  • Informacje o losowaniach oraz możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
    Podział gmin na obwody głosowania
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych we Wrocławiu w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.