• Postanowienie Nr 208/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienie Nr 207/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  • Postanowienie Nr 206/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienie Nr 205/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  • Informacje o losowaniach oraz możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych we Wrocławiu w sprawie podziału gmin na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych we Wrocławiu w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.