• Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Krajowe Biuro Wyborcze planuje przeprowadzić w 2019 roku