Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Wąsosza w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 12 maja 2019 r.

Komunikat - udostępnianie do wglądu sprawozdań finansowych

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów

Zestawienie wyników głosowania

Protokół z wyborów

Protokół wyników głosowania w obwodzie

Postanowienie Komisarza Wyborczego - zwołanie pierwszego posiedzenia ObKW

Postanowienie  Komisarza Wyborczego - powołanie obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów

Obwieszczenie o obwodzie głosowania

Postanowienie Komisarza Wyborczego - zwołanie pierwszego posiedzenia TKW

Postanowienie Komisarza Wyborczego - powołanie Terytorialnej Komisji Wyborczej

Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do TKW

Komunikat o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających

Obwieszczenie o okręgu wyborczym

Informacja o terminie, miejscu i sposobie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego + zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Informacja o upływie terminów dla wyborców niepełnosprawnych

Komunikat - przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zgłoszeń kandydatów do TKW i ObKW

Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych

Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

Postanowienie Nr 26/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 28 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

WZORY DOKUMENTÓW

Rejestr zmian
  • Data utworzenia01-03-2019 11:03
    Wprowadził:Marek Sieraczek
  • Data modyfikacji29-07-2019 11:26
    Wprowadził:Marek Sieraczek