Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jordanów Śląski w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 7 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów

Zestawienie wyników głosowania

Protokół z wyborów

Protokół wyników głosowania w obwodzie

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów

Postanowienie Komisarza Wyborczego - zwołanie pierwszego posiedzenia ObKW

Postanowienie  Komisarza Wyborczego - powołanie obwodowych komisji wyborczych

Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do ObKW

Obwieszczenie o obwodzie głosowania

Postanowienie Komisarza Wyborczego - zwołanie pierwszego posiedzenia TKW

Postanowienie Komisarza Wyborczego - powołanie Terytorialnej Komisji Wyborczej

Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do TKW

Komunikat o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających

Informacja o terminie, miejscu i sposobie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego + zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Informacja o upływie terminów dla wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych

Komunikat - przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zgłoszeń kandydatów do TKW i ObKW

Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 8 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

WZORY DOKUMENTÓW

Rejestr zmian
  • Data utworzenia25-01-2019 12:46
    Wprowadził:Marek Sieraczek
  • Data modyfikacji08-04-2019 9:30
    Wprowadził:Marek Sieraczek