• Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców
    Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców
  • Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
    Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw