• Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
    Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
    Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  • Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 6 września 2018 r. w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów terytorialnych komisji wyborczych oraz terminie losowania
    Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 6 września 2018 r. w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów terytorialnych komisji wyborczych oraz terminie losowania
  • Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych