• Podział gmin, powiatów, województwa na okręgi wyborcze dla wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz sejmiku województwa zarządzonych na 21 października 2018 r.