• Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 12 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 12 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego I z dnia 29 sierpnia 2018 r. o zarejestrowanych komitetach
  Komunikat Komisarza Wyborczego II z dnia 29 sierpnia 2018 r. o zarejestrowanych komitetach
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 16 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach
  Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 16 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 16 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 16 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych