• Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych we Wrocławiu z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
  Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 26 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wyborach do rad powiatów
 • Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 26 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów
  Informacje o losowaniach oraz możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
 • Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II o terminie, miejscu i sposobie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego
  Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 6 września 2018 r. w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów terytorialnych komisji wyborczych oraz terminie losowania
 • Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 6 września 2018 r. w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów terytorialnych komisji wyborczych oraz terminie losowania
  Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 17 sierpnia 2018 r. dla pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, których dotyczy obowiązek założenia strony internetowej komitetu i poinformowania o tym fakcie komisarza
 • Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 16 sierpnia 2018 r. o obowiązku powiadomienia komisarza wyborczego o adresie strony internetowej przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego
  Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 16 sierpnia 2018 r. o obowiązku powiadomienia komisarza wyborczego o adresie strony internetowej przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego