• Inicjatywy referendalne
    Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Żórawina i odwołania Wójta Gminy Żórawina w dniu 29 lutego 2004r.
  • Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Długołęka i Wójta Gminy Długołęka - 11.07.2004 r.
    Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Święta Katarzyna i Wójta Gminy Święta Katarzyna - 24.07.2005 r.