• Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Święta Katarzyna oraz odwołania Wójta Gminy Święta Katarzyna przed upływem kadencji - 3 lutego 2008 r.
    Inicjatywy referendalne
  • Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Domaniów i Rady Gminy Domaniów przed upływem kadencji - 7 grudnia 2008 r.