• Wybory przedterminowe burmistrza Sycowa - 18 marca 2007 r.
    Wybory przedterminowe burmistrza Milicza - 21.10.2007 r.
  • Wybory przedterminowe burmistrza Brzegu Dolnego - 27 stycznia 2008 r.
    Wybory przedterminowe burmistrza Żmigrodu - 16 marca 2008 r.
  • Wybory przedterminowe wójta Gminy Oleśnica - 9 listopada 2008 r.
    Wybory przedterminowe burmistrza Milicza - 28 lutego 2010 r.