• Szczegółowe informacje o wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych i referendach lokalnych znajdują się w podkatalogu "Wybory w trakcie kadencji oraz referenda lokalne", natomiast o wyborach przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w podkatalogu "Wybory wójta".
    Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie czasu, miejsca i sposobu udostępniania sprawozdania finansowego z dochodów i wydatków, związanych z referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Żórawina oraz odwołania Wójta Gminy Żórawina przed upływem kadencji przeprowadzonego w dniu 29 lutego 2004 r., przedłożonego Komisarzowi Wyborczemu we Wrocławiu przez inicjatora referendum.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 18 sierpnia 2004 r. w sprawie czasu, miejsca i sposobu udostępniania sprawozdania finansowego z dochodów i wydatków, związanych z referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Długołęka oraz odwołania Wójta Gminy Długołęka przed upływem kadencji przeprowadzonego w dniu 11 lipca 2004 r., przedlożonego Komisarzowi Wyborczemu we Wrocławiu przez pełnomocnika inicjatora referendum
    Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2006 r.