• Protokół wyników głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego-Okregowa Komisja Wyborcza we Wrocławiu
    Protokół wyników głosownia w okręgu na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego-okręg wyborczy nr 12