• Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2006 r.
    Informacja o sprawozdaniach finansowych złożonych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 12.11.2006 r. i w ponownym głosowaniu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 26.11.2006 r.