• Zmiany w składach terytorialnych komisji wyborczych
    Informacje Komisarz Wyborczego we Wrocławiu o składach terytorialnych komisji wyborczych