• Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 3 marca 2015 r.
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z 22 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 5116) o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 28 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego (tekst ujednolicony)
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie sprostowania obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 3 listopada 2014 r.
  Komunikaty Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 17 października 2014 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 17 października 2014 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 16 października 2014 r.