• Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 19 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 19 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych