• Postanowienia Komisarzy Wyborczych we Wrocławiu w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych we Wrocławiu w sprawie podziału gmin na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 145/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Postanowienie Nr 139/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
 • Postanowienie Nr 113/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 25 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Postanowienie Nr 87/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 14 marca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
 • Postanowienie Nr 86/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 14 marca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
  Postanowienie Nr 85/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 14 marca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
 • Postanowienie Nr 27/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 1 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Postanowienie Nr 26/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 28 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego