• Postanowienie Nr 630/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 10 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych we Wrocławiu w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Postanowienie Nr 600/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 20 sierpnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
  Postanowienie Nr 582/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 12 sierpnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
 • Postanowienie Nr 581/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 12 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Postanowienie Nr 580/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 1 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • Postanowienie Nr 208/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 207/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 206/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 205/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych