• Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  • Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych