• Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 we Wrocławiu o jej składzie i pełnionych dyżurach
    Protokół zbiorczych wyników głosowania przeprowadzonego w dniu 4 lipca 2010 r.
  • Protokól zbiorczych wyników głosowania przeprowadzonego w dniu 20 czerwca 2010 r.