• TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2014 R.
    Wykaz komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (16.11.2014) zobowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego