• Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 23 maja 2018 r. o zmianie postanowienia w sprawie podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 17 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wińsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 16 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Kondratowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 14 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 7 maja 2018 r. w sprawie podziału gminy Prusice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Bierutów na okręgi wyborcze
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 7 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego