• Postanowienie Nr 1/2019 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 8 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 17 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 11 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 11 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z 11 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 11 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 11 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 11 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 11 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z 4 grudnia 2018 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego