• Informacja z dnia 23 stycznia 2019 r. o możliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących pełnienia funkcji urzędnika wyborczego
  Nabór ponowny na stanowisko pracy: Radca
 • Nabór ponowny na stanowisko pracy: Radca
  Nabór ponowny na stanowisko pracy: Radca
 • Nabór na stanowisko pracy: Radca
  Urzędnicy wyborczy powołani na obszarze działania Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I oraz Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II
 • Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 4 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
  Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II z dnia 4 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego