• Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Strzelina, zarządzonych na dzień 1 października 2017 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wińsko zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 r.
 • Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Żórawina zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu w sprawie udostępnienia do wglądu sprawozdania finansowego z dochodów i wydatków Pełnomocnika inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Wińsko przed upływem kadencji, zarządzonego na dzień 18 czerwca 2017 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Miliczu, zarządzonych na dzień 26 marca 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Oleśnicy, zarządzonych na dzień 29 stycznia 2017 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wińsko, zarządzonych na dzień 27 listopada 2016 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Oleśnicy oraz do Rady Miejskiej w Sycowie, zarządzonych na dzień 29 maja 2016 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krośnice, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.