Komisarze wyborczy
  • Marcin Leon Sosiński

    Komisarz Wyborczy we Wrocławiu I

    Paulina Maria Dobrosz-Dzierżanowska

    Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II